FOTO: Terje Røising i NRF er veldig fornøyd med at sentrale produktdatabaser i byggebransen nå samordnes i Norge og internasjonalt.

Meningsfull digitalisering

Norske Rørgrossisters Forening (NRF) er sterkt engasjerert innen digitalisering av VA- og VVS-bransjen, og valgte å ta sektoransvar for ETIM-VVS fordi det er viktig og riktig å delta i det internasjonale utviklingsarbeidet.

NRF Databasen er den dominerende varedatabasen innen VA, VVS og industriprodukter og tilbyr en rekke digitale tjenester.

– ETIM-samarbeidet forsterker kvaliteten og kombinerer gode egenskapsdata og meningsfull digitalisering, forteller administrerende direktør Terje Røising i NRF.

Sikrer digital flyt

NRF og NRF Databasen er garantist for god digital flyt.

NRF har vurdert ETIM til å være den best utviklede produkt- og egenskapsstrukturen, den har også solid tilslutning fra viktige fagmiljøer.

– ETIM er derfor den sikreste veien å gå for å få tilført komplette egenskapsdata til databasen og våre medlemmer og abonnenter, sier Røising.

Han mener gode egenskapsdata er en forutsetning for meningsfull digitalisering og berikelse med kvalitetsdata av for eksempel BIM-modeller.

Les resten av artikkelen HER på undefined