I den anledning har Glava tatt initiativ til å informere bransjen om de nye kravene.

95 prosent av de som omkommer i brann dør som følge av røykforgiftning. Derfor er kravene til teknisk isolasjon skjerpet. Det nye regelverket er den største endringen i bransjen på flere tiår: Beskrivelsene er nye, monteringsmåtene er nye og kravene til produkt er nye. Nye krav forsikrer at ventilasjonskanaler monteres slik at det ikke er fare for spredning og røykutvikling i kanalnettet

Les mer på http://www.vvsaktuelt.no