Foto: Deltakere i paneldebatten om nytte av BIM og muligheter BIM kan gi for byggeiere, fra venstre Åge Langedrag, Multiconsult, Birger Stamsø, Helse SørØst HF, Rolf Hammerseth, Aspelin Ramm Eiendom, Ragnar Jacobsen, Undervisningsbygg, Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentenes, Jens Petter Burud, Caverion Norge, debattleder Lars Chr Christensen, multiBIM og seminarleder Eystein Huseby, NBEF

Norges Bygg og Eiendomsforening (NBEF) arrangerte i forrige uke et seminar om BIM for byggeiere med et 70-talls deltakere. Fokus var å diskutere nytte for byggeiere og inspirere ved å vise ulike muligheter for BIM bruk som finnes i dag både i tidligfase, gjennomføringsfasen og drift og forvaltningsfasen. Det ble også av mange trukket frem at BIM egentlig handler om en omfattende digitalisering av byggenæringen, hvor både det offentlige og private nå begynner å forstå viktigheten av å kunne samhandle bedre digitalt. Det engelske finansdepartementet som driver BIM krav i UK, argumenterer at BIM kan bidra med 20 % effektivisering som igjen kan gi mer bygg for offentlige midler.

Les hele artikkelen på bygg.no

Lenker:

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) – hjemmeside –

http://nbef.no

Kursprogram – BIM for byggeiere –

http://www.tfsk.no/kursprogrammer/1420_program.pdf

DIBK - byggnett -http://www.dibk.no/globalassets/byggnett/byggnett_rapporter/dibk_forretningsmodellrapport_web_260214.pdf

Ifd signon – EFO eksempel -http://efobasen.efo.no/Produkts%C3%B8k/Produktvisning/tabid/110/product/35c75914-80a6-468a-94a6-0511a6fd28d7/ssc/1/Default.aspx

DNB – klima&miljø –

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/klima-og-miljo.html

buildingSMART Norge –

http://www.buildingsmart.no

Artikler:

Bygg.no – BIM for byggeiere 4-5/9-2014 –

http://www.bygg.no/article/1200508