Tilsynskampanjen avdekket manglende eller feil produktdokumentasjon. Som følge av tilsynet ble 38 prosent av de kontrollerte tappearmaturene fjernet fra markedet på grunn av mangelfull dokumentasjon. 

– Bare tre av de 27 firmaene hadde alt i orden, mens så mange som 86 av de 228 tappearmaturene ble fjernet fra markedet. Dette er et dårlig resultat for bransjen, og viser at det var god grunn til å føre tilsyn med tappearmaturer, sier Hilde Balke i Direktoratet for byggkvalitet. 

Selges under feil navn  

Feil navn på produktet var en gjenganger i tilsynet med tappearmaturene. Svært mange av kranene og blandebatteriene det ble ført tilsyn med, ble markedsført under et annet navn enn det som var oppgitt i produktsertifikatet.  

– Hvis ikke et produkt markedsføres med navnet som står i produktsertifikatet, må importøren eller distributøren sørge for å få på plass egen dokumentasjon, understreker Hilde Balke. 

Dokumentasjon av byggevarer er til for å sikre både forbrukere og håndverkere om at de kjøper eller monterer et produkt egnet for den tiltenkte bruken. Når det gjelder kraner og blandebatterier, skal de blant annet være trykktestet med tanke på slitasje og vanntrykk, ha dokumentasjon på utlekking av tungmetaller og være merket med blått for kaldt vann og rødt for varmt vann. 

Bransjen må forbedre sin kjennskap til forpliktelsene

De 27 firmaene det ble ført tilsyn med, inkluderer produsenter, importører og distributører. Dette omfatter også omsetningsleddet – det vil si grossister, rørforretninger, byggevarekjeder og andre butikker, også butikker som utelukkende selger varer via internett.

– Tilsynet avslørte at firmaene som ble kontrollert hadde liten kjennskap til sine forpliktelser til dokumentasjon av tappearmaturer, sier Hilde Balke, som er prosjektleder for tilsynet med tappearmaturer.  

– Det finnes trolig tusenvis av ulike tappearmaturer på det norske markedet, og mange av disse omsettes i nettbutikker. Vi valgte oss ut et utvalg av firmaer og produkter, men vi utelukker ikke at dette gjelder flere aktører. 

Byggevarer bidrar til byggkvalitet 

Det er produsenten av en byggevare som skal sørge for at varen har tilstrekkelig dokumentasjon. Importører og distributører har på sin side plikt til å sikre at dokumentasjonen er på plass før byggevaren omsettes. Det handler om at brukerne skal ha nødvendig informasjon om byggevarene før de monteres i byggverket. 

– En viktig del av direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til god byggkvalitet og færre byggfeil. Byggevarer som inngår i byggverk skal bidra til at byggtekniske krav er oppfylt. Det stilles derfor krav til at produktenes egenskaper er dokumentert før produktene markedsføres, omsettes eller brukes i ett byggverk, understreker Hilde Balke. 

Bransjen må rydde opp 

– Vi oppfordrer bransjen til å sette seg inn i regelverket og rydde opp når det gjelder dokumentasjon av tappearmaturer. Firmaene må gå gjennom sortimentet sitt og sørge for at dokumentasjonen kommer på plass. Vi tror at de aller fleste i bransjen ikke har som mål å villede forbrukerne med manglende eller feilaktig dokumentasjon. Men om noen mener at dette likevel skjer, ønsker vi tips, forteller Hilde Balke. 

Tips oss om byggevarer uten dokumentasjon på dibk.no/tips.  

Nyttige lenker: 

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK): https://dibk.no/byggeregler/dok/ 

Direktoratet fo