Direktoratet fører tilsyn med byggevarer på eget initiativ, men følger også opp bekymringsmeldinger fra markedet. Opplysningene du gir, registreres som en del av direktoratets markedsovervåking.

Dersom du legger igjen dine kontaktopplysninger i skjemaet, tar Direktoratet for byggkvalitet kontakt med deg for å få tilsendt eventuell dokumentasjon på det du mener er ulovlig omsetning. 

Tipsskjema finner du her.