Foto: Foredragsholdere på årets program: Øverst fra venstre: Jan Myhre - prosjektdirektør for Digibygg i Statsbygg, Stefan Hyttfors, Jon Valen-Sendstad - konsernsjef i GK Gruppen AS. Nederst fra venstre: Rune Flengsrud, Administrerende direktør i Ahlsell Norge, Per Ivar Søfteland – direktør iGPA Flowsystem AS, Roar Smelhus - direktør marked og forretningsutvikling i Hjellnes Consult.

Toppledersamlingen VA/VVS Møteplass fokuserer i år ikke på VVS eller VA, men på va-vvs-bransjens fremtid. Digitaliseringen og det grønne skiftet er ikke bare ord, men en reell endring hvor utviklingen går stadig raskere og på andre arenaer enn tidligere. Hvor står vvs-bransjen? Leder vi utviklingen eller henger vi bare med spør arrangøren?

– Dette er en arena hvor vi samles, prater og utforsker de mulighetene som ligger foran oss. Digitalisering og det grønne skiftet griper inn i alle bransjer, i alle sektorer. I vår bransje ser vi nå bransjeglidninger og endringer. Godt samspill mellom leddene er viktigere enn noen gang. Derfor fokuserer fagprogrammet på hele verdikjeden med dyktige foredragsholdere fra byggherre, entreprenør, rådgiver, grossist og produsent, forteller arrangørene i en pressemelding.

Toppledersamlingen er for inviterte medlemmer fra produsentene i VVP, Norske Rørgrossisters Forening – NRF og VVS-foreningen. Rørentreprenørene Norge trakk seg som medarrangør tidligere i år.
– For oss var det helt naturlig å takke ja da vi ble forespurt. Arenaen er viktig for å samle toppledere på tvers av va-vvs-bransjen, sier daglig leder i VVS-Foreningen, Thor-Jostein Egeland.

TEK17
Før konferansen åpner tilbyr VVS-Foreningen en innføring i endringene i Byggteknisk forskrift (TEK17) og hvilke konsekvenser som i hovedsak berører va-vvs-bransjen. Foreningen har hatt flere hundre innom på dette seminaret over hele landet og denne versjonen av det er tilpasset for ledere.

Tid: 24. oktober 
Sted: Expo Fornebu
Les mer: www.vavvsplass.com

kontaktinfo for arrangementet …
VVS-Foreningen v/Thor-Jostein Egeland, tje@vvs-foreningen.no / 900 87 751
VA og VVS produsentene VVP v/Bjarne Haugland, vvp@vavvs.no / 958 48 966
Norske Rørgrossisters Forening – NRF v/Terje Røising, terje@vvsnrf.no / 906 15 544