Bildet: Disse skal sammen arbeide fram et forslag til nytt nasjonalt senter for vannbransjen i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Fra venstre Sigurd Grande Oslo VAV, Live Johannessen, Godt Vann Drammensregionen GVD, Øystein Johnsen fra NMBU, Finn Jenssen RIN, Yngve Wold, Norsk Vann, Odd Østgård fra Brødrene Dahl og Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentene VVP. (Foto: Odd Borgestrand)

35 representanter fra ulike deler av vannbransjen, inkludert sentrale fagpersoner
tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås  brukte en time på å bli enig om de første skrittene på veien mot realisering av et nasjonalt test,- øvings, kompetanse og forskningssenter. VVS aktuelt ble invitert til å følge det spennende oppstartsmøtet.

Les hele artikkelen, skrevet av Odd Borgestrand, på www.vvsaktuelt.no 
http://www.vvsaktuelt.no/va-senter-til-as-78894/nyhet.html 

eller hos Rørinspeksjon Norge ... Drømmen om nasjonalt VA-senter lever
http://www.rin-norge.no/drommen-om-nasjonalt-va-senter-lever/