Bildet: - Innkjøperne må gjøre seg kjent med markedet og delta i dialogkonferanser for å øke omstillingsevne og nyskapning, mener direktør i NHO, Ingebjørg Harto. (Foto: NHO)

Av Odd Borgestrand

- Det er viktig å komme i gang for å takle utfordringene. Vi må ta i bruk nye metoder for raskere, rimeligere og bedre løsninger, og her kan offentlige innkjøp benyttes som en sterk innovasjonsmuskel. 

Offentlige innkjøpere disponerer 450 milliarder i året. Dersom fem prosent av dette ble benyttet til innovative offentlige innkjøp ville dette alene utløst kostnadseffektive anskaffelser i størrelsesorden 20 milliarder kroner. Det er betydelig mer enn det Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre offentlige etater disponerer i dag.

Les hele artikkelen HER ... undefined