På bildet: Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen vil nå lokke til seg ungdommen gjennom en rekrutterings-offensiv. (Foto: Bjarne Haugland)

- Det er vann, ikke olje, som er verdens viktigste ressurs. Vannbransjen har utrolig mange spennende yrkesmuligheter for ungdom, sier hun.

Befolkningsvekst, urbanisering, vedlikeholdsetterslep og klimaendringer gjør at vannbransjen har stadig større utfordringer i årene som kommer. Verdien av vann- og avløpsanleggene i Norge er på formidable 1053 milliarder kroner, og det er særlig behovet for økt fornyelse av det nedgravde ledningsnettet som vil koste fremover.

Trenger engasjert ungdom

- Vi regner med at det frem til 2030 må investeres nærmere 500 milliarder kroner for å sikre kvaliteten på vannet i springen og vannet i naturen her til lands. Bransjen har også muligheter for å bli en viktig aktør på fornybar energi. Det er energiressurser i avløpsvann som kan tas ut via varmepumper og ved at avløpsslam kan omdannes til biogass som kan brukes som drivstoff i kollektivtrafikken. Derfor trenger vi engasjert ungdom, forteller Hofshagen.

På nye rekrutteringssider www.jobbmedvann.no etterlyser vannbransjen særlig fagfolk med vannkompetanse, som sivilingeniører, ingeniører og rørleggere, men også geologer, samfunnsplanleggere, jurister, økonomer, kommunikasjons- og markedsfolk er det behov for. Vannbransjen er full av spennende oppgaver. Enten man vil jobbe nasjonalt eller internasjonalt med å løse miljø- og drikkevannsutfordringer, finnes det interessante jobber.

– I Norge tar vi ofte rent drikkevann og rent vann i naturen som en selvfølge, men slik er det ikke. Klimaendringer og økte nedbørsmengder gir nye utfordringer for både drikkevannsproduksjonen og avløpshåndteringen, forteller hun.

Tradisjonelt har vannbransjen hatt fokus på sikker vannforsyning og rensing av avløpsvann, men er i dag en viktig aktør også på andre områder. God vannbehandling og høy vannkvalitet står sentralt i næringer der Norge er ledende internasjonalt - som sjømat, maritim industri og offshore.

Vann vil alltid eksistere, jobbene også

Vann er en uerstattelig og livsnødvendig ressurs. Samtidig blir mange av dem som har bygget opp vannbransjen snart pensjonister. Dette betyr igjen at en jobb i vannbransjen er et trygt, og viktig valg for fremtiden

- Jeg vil oppfordre ungdom som er opptatt av å forvalte naturressurser og teknologi om å vurdere en karriere i vannbransjen. Her kan du jobbe med alt fra rent drikkevann og rent vann i naturen til fornybar energi, og det er behov for vannkyndig arbeidskraft overalt i vårt langstrakte land og i mange andre land i verden, avslutter Hofshagen.

Kilde: Mediaplanet Water Management