FOTO: Fra venstre Morten Hartweg - Ahlsell Norge AS, Kjell Bernt Kalland - Armaturjonsson AS, Geir Nygård - Assemblin AS, Bjarne Haugland - VVP, Tor Backe - Rørentreprenørene Norge, Bjørn Arve Somhovd - Ulefos AS, Torkild Korsnes - K. Lund AS, Terje Røising - NRF ... Andreas Aune Viken - Brødrene Dahl AS var ikke tilstede under fotograferingen)

Etter halvannet år med intense og konstruktive drøftelser, kom forhandlingsdelegasjonene fra de tre foreningene VVP, NRF og Rørentreprenørene Norge onsdag den 8. juni 2016 endelig frem til en ny avtale om bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL- VA/VVS 2016.

15.6.2016 Etter halvannet år med intense og konstruktive drøftelser, kom forhandlingsdelegasjonene fra de tre foreningene VVP, NRF og Rørentreprenørene Norge onsdag den 8. juni 2016 endelig frem til en ny avtale om bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL- VA/VVS 2016.

Partene har under forhandlingene vært svært løsningsorientert og vist vilje til kompromiss på en rekke viktige punkter.

-        I dag fremstår FL-VA/VVS 2016 som et balansert og oppdatert avtaledokument som vil tjene bransjens interesser og forhåpentligvis være normgivende for verdikjedens omsetning i årene fremover. Vi er veldig fornøyd med at vi nå er i mål med arbeidet, sier Tor Backe administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Endringer ønsket av bransjen

Selv om avtalevilkårene stort sett har vært uforandret siden 2001, har bransjen ønsket å tilpasse avtalen etter dagens krav.

-        Det har lenge vært et uttalt ønske fra NRF å få en oppgradert versjon av FL-VA/VVS. Det er viktig å tilpasse avtalen etter nye lover og regler, samt tilnærme seg nye krav og muligheter i en digital verden. Det er en viktig funksjon for FL-VA/VVS å være med på å standardisere og effektivisere noen av bransjens viktige rutiner, sier Terje Røising, Daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening.

I likhet med Tor Bakke i Rørentreprenørene Norge, er han godt fornøyd med prosessen.

-        Dette har vært en lang men god prosess vi skal være stolt av, med mange friske diskusjoner hvor det viktigste har vært å få en god og balansert bransjeavtale som sikrer alle parters interesser og rettigheter på beste måte, sier Røising.

VA og VVS Produsentene (VVP), er også godt fornøyd med prosessen.

-        Honnør til RørNorge og NRF for at de utviser vilje til å balansere løsningene, sier Bjarne Haugland, Daglig leder i VVP.

Han håper nå at bransjen tar godt i mot, og respekterer den nye avtalen.

-        Nå gjenstår det å se om partene i verdikjeden respekterer FL-VA/VVS-2016, og ikke radbrekker resultatet av forhandlingene gjennom egne tillegg og unntak.

Avtalen presenteres i høst

Medlemmene av de tre foreningene vil få tilsendt kontrakten slik at man kan sette seg inn i vilkårene og tilpasse seg de nye vilkårene før de trer i kraft. Avtalen vil bli lansert på VA og VVS møteplass den 21. september 2016 og vil deretter tre i kraft fra 1. oktober 2016.  

 

Kontakt:

Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge: tor@rornorge.no

Bjarne Haugland, Daglig leder VVP:bjarne.haugland@vavvs.no

Terje Røising, Daglig leder NRF: terje@vvsnrf.no