Skrevet av Tone Bakstad - Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Vann.

Globalt jobber i dag omtrent halvparten av alle arbeidstakere i verden – 1,5 mrd. mennesker - i vannrelaterte sektorer, og omtrent alle arbeidsplasser er avhengig av vann og de som sørger for trygg levering av det. Likevel opplever millioner av mennesker som jobber med vann at jobben de gjør ikke blir anerkjent eller at de ikke blir beskyttet av grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Temaet i 2016 - vann og arbeidsplasser - viser hvordan nok kvantitet og kvalitet på vann kan endre arbeidstakernes liv og livsgrunnlag - og til og med forvandle samfunn og økonomier. Les mer på unwater.org og på unwater.org/worldwaterday/home/en/.

 
I Norge er situasjonen ganske annerledes. På grunn av blant annet nedgangen i oljesektoren er det mange som opplever å miste jobben – samtidig som norsk vannbransje kan tilby mange spennende jobber. Behovet for rekruttering til vannbransjen er stor. Du kan lese mer om dette på jobbmedvann.noog på vannkunnskap.no.
 
Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å benytte Verdens Vanndag til å sette fokus på egne vann- og avløpstjenester til befolkningen, og gjennomføre lokale vannarrangementer 22. mars.