VA og VVS produsentene VVP v/dgl leder Bjarne Haugland; Bruk av elektrisk kraft i bygninger øker. Det er sløsing med vår kanskje viktigste naturresurs: Norges evig fornybare vannkraft. Vannkraften gir grunnlag for verdiskapning, industriutvikling og klimatiltak som elektrifisering av persontrafikk. Hver eneste kilowattime som brukes til å varme opp hus, kontor og hytter kunne blitt brukt til å redusere utslipp av klimagasser, eller danne grunnlag for ny industri. Likevel agiterer flere aktører for mer, ikke mindre bruk av elektrisk kraft i norsk bygninger. Elvarme Norge er blant aktørene som nylig har tatt til orde for at det offentlige bør justere ned støtten til alternative energiløsninger for bygninger.

Vi mener det er feil veg å gå. Det offentlige bør legge til rette for at mest mulig av vår dyrebare rene elektriske energi brukes til industriutvikling og effektive klimatiltak. Skal vi frigjøre mest mulig elektrisk energi til de store oppgavene som trengs, må vi husholdere effektivt med kraften. Heldgivis finnes det gode klimavennlige alternativer til å la panelovnene løpe løpsk. Fleksible vannbårne oppvarmingsalternativer bruker langt mindre elektrisk energi og gir god, rimelig og effektiv oppvarming. Moderne vannbårne varmeløsninger belaster strømnettet langt mindre enn elektrisk oppvarming, i tillegg kan nye vannbårne varmesystemer hente sin energi fra andre kilder enn vannkraften. Solenergi og biogass er blant nullutslippskildene som kan brukes til å tilføre energi.

Moderne vannbårne varmesystemer kan også hente energien sin fra solceller eller for eksempel biogass. Fleksibiliteten i vannbåren varme, gjør det mulig å følge den teknologiske utviklingen, og velge energiformen med lavest klimaavtrykk. 

Vårt syn er derfor at både tekniske forskrifter og offentlige støtteordninger i større, ikke mindre, grad bør legge til rette for at privatpersoner, bedrifter og kommuner velger varmeløsninger som bruker minst mulig elektrisk kraft. I lavutslippssamfunnet blir elektrisk kraft i enda større grad enn i dag nervesystemet industrien og transportsystemet skal leve av. Når alternativene finnes er det ingen grunn til å sløse verdens reneste energi bort på oppvarming av hytter og hus!