Bildet – Vi må få opp en enda sterkere entusiasme i deler av bransjen for å lykkes med prosjektet. Det er helt avgjørende at hele bransjen står sammen om dette, sier tidligere Norsk Vann direktør Einar Melheim.

Den tidligere Norsk Vann direktøren Einar Melheim har gått hundre prosent inn for å gjøre en god jobb som konsulent der oppdraget har vært å kartlegge interessen og behovet for senteret blant de ulike aktørene i norsk vannbransje.

Melheim har også intervjuet en del av bransjens leverandører. Også disse er entydig positive på at de ønsker å bidra til realisering av senteret og at de også vil benytte det i betydelig grad. De har også sagt seg villig til å låne ut relevant materiell til faglig opplæring. Leverandørene har allerede bidratt med betydelige midler til prosjektarbeidet, og det viser at det ligger handling bak ordene, sier Melheim.

– Vi må få opp en enda sterkere entusiasme i deler av bransjen for å lykkes med prosjektet.  Her tenker jeg spesielt på rådgiverne og i noen grad også entreprenørene.  FOU-miljøene ønsker vi også en tettere dialog med. Det er helt avgjørende at hele bransjen står sammen om dette, sier Melheim. Det betyr at arbeidet med et nasjonalt VA-senter også vil bli slutten på «de hemmelige tjenester». Den tidligere direktøren i Norsk Vann er tydelig på at han selv har vært en del av disse tjenestene.

 

Les hele intervjuet med Einar Melheim HER  undefined