Skrevet av Tone Bakstad / Foto: Toril Hoffshagen

Norsk Juniorvannpris er et forskningsstipend som skal stimulere unge mellom 15-20 år til å forske på spennende emner innen vann. Vinneren av årets pris ble i dag kåret på et seminar på Ciens 22 i forbindelse med Verdens vanndag. Hele 15 oppgaver har blitt sendt inn og juryen har hatt interessant lesing og læring av de innsendte prosjektene.

De tre bidragene som gikk videre til finalen var:

  1. Kenneth Laupstad, Daniel Rognstad Aamodt og Cecilie Aamodt fra Samfundets skole med oppgaven "Kystovervåking på Eigerøy"
  2. Caroline Clausen, Ida H. Førland og Vilde Davidsen fra Frakkagjerd ungdomsskole med oppgaven "En sammenligning av innhold og vannkvalitet i ulike drikkevannskilder i Tysvær"
  3. Kristian Hansen fra Bodø videregående skole med oppgaven "Gjenbruk av kunstgjødsel

 

Les mer om begrunnelsen på Norsk Vann