DIBK OPPRETTER TILSYNSFORUM FOR BYGGENÆRINGEN og daglig leder i VVP, Bjarne Haugland er glad VVP er med. - Våre leverandører leverer produkter som ha en stor rolle i at byggene fungerer etter intensjonen.

Les mer på vvs-forum.no - TRYKK HER!