Foto Stig Grindahl: Daglig leder i VA-/ VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland mener bransjen hadde vært tjent med en varedatabase.

Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland sier til VVSforum at det er på tide å tenke nytt, og at det ideelle vil helt klart være at bransjene (el, bygg, va og vvs) samlet seg om en varedatabase.
- Dagens løsning med de tre databasene medfører unødig store kostnader og derfor et negativt bidrag til den ineffektivitet det sterkt fokuseres på både fra byggherrer, myndighetene og ikke minst bransjene selv, sier Haugland.
- Dagens løsning forsinker prosesser og løsninger som må på plass for å få til en effektiv vare- og informasjons-logistikk. Spesielt forsinker det innføringen av virkelig BIM og en velfungerende elektronisk handel.

Les mer HER på LOGO VVS forum  

http://www.vvsforum.no/artikkel/9276/vvp-mener-en-varedatabase-hadde-vaert-det-perfekte.html