Foto og tekst: Odd Borgestrand

Prisen er et spesialdesignet kumlokk på 3,2kg. Hensikten med prisen er å synliggjøre og hedre en person eller organisasjon som har gjort en spesiell jobb for bransjen.

Vannprisen 2018 trekker fram en person som gjennom mange har gjort en særlig innsats for norsk vannbransje, og prisen gikk derfor selvsagt til Toril Hofshagen.

- Det er både en stor ære og litt trist å gi deg denne prisen, sa daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland, som benyttet Hallingtreffet som ramme for denne historiske prisutdelingen.

- Vi må ikke miste kontakten selv om du nå forlater Norsk Vann, sa Haugland, som har hatt et nært og godt samarbeid med Toril Hofshagen i en årrekke. Etter 31 år i norsk vannbransje går Hofshagen nå fra vann til flom og skred i NVE. 

undefined

undefined