Med forbehold om endring av tidspunkt eller kansellering.