undefined last ned FL-VA/VVS 2016 som PDF

  • Punkt 13.2 om service timepris
    Den nye service timepris for rørlegger fra 1.1.2018 vil være kr 682.- basert på G-beløpet som per 1.5.2017 hadde steget 1.14 % fra 1.5.2016. Timepris for lærling/hjelper settes til 75 % av den til enhver tid gjeldende timepris for rørlegger.

undefined  last ned FL-VA/VVS 2016 på ENGELSK som PDF