undefined last ned FL-VA/VVS 2016 som PDF

  • Punkt 13.2 om service timepris
    Den nye timesatsen for rørlegger vil fra1. januar 2019 være kr 706.- per time (ekskl. mva). Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet. 

    I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VVS, er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden. Etter at "gammel" timepris på 682 kroner er regulert mot grunnbeløpet, blir ny timepris for rørlegger 706 kroner, altså 24 kroner høyere enn i 2018.

 last ned FL-VA/VVS 2016 på ENGELSK som PDF