Virkeområde:
Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 er all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene nevnt foran og er supplerende i forhold til kjøpsloven.

Komitéen anbefaler at betingelsene legges til grunn også for handel med eller mellom bransjeaktører utenfor ovennevnte organisasjoner.

undefined last ned FL-VA/VVS/KULDE 2020 som PDF

 

  • I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår Punkt 13.2 om service timepris er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden.
  • Regulert timepris kr 739 gjeldende fra 1. januar 2021 altså 11 kroner høyere enn i 2020.
    Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet. 
  • Årets regulering er basert på følgende grunnbeløp …
  • Regulert 01.05.2020 01.05.2019 01.05.2018
    G 101 351 99 858 96 883