Virkeområde:
Virkeområdet for de fremforhandlede betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 er all handel med varer mellom medlemmer av organisasjonene nevnt foran og er supplerende i forhold til kjøpsloven.

Komitéen anbefaler at betingelsene legges til grunn også for handel med eller mellom bransjeaktører utenfor ovennevnte organisasjoner.

undefined last ned FL-VA/VVS/KULDE 2020 som PDF

 

 • I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår Punkt 13.2 om service timepris er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden.
 • Regulert timepris kr 728 gjeldende fra 1. januar 2020 altså 22 kroner høyere enn i 2019.
  Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet. 
 • Årets regulering er basert på følgende grunnbeløp …
 • Regulert

  01.05.2019

  01.05.2018

  G

  99 858

  96 883