•    Rørentreprenørene oppretter et register over dem som har fått kompetansebeviset.
•    Registeret legges på Rørentreprenørenes hjemmesider
•    Registeret vil være fritt for sensitive opplysninger og lett søkbart. 
•    Vil bli en del av Rørentreprenøreneprosjektet for gjennomgående kompetanse-registrering

Faksimile eksempel på KPK kursbevis fra Armaturjonsson AS ...

  • FORSIDE  KPK kursbevis
  • BAKSIDE KPK kursbevis bakside

 

>> les mer om "Økende krav om dokumentert produktkunnskap hos fagfolk" på www.rorfag.no

 

KONTAKT

Rørentreprenørene Norge v/Fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen
Telefon 23087654 - Mobil 95526270 - E-post are@rornorge.no

 

VA og VVS produsentene VVP v/Daglig leder Bjarne Haugland
Telefon 95848966 - E-post bjarne.haugland@vavvs.no