Kampanjen skal:

• Påvirke og opplyse sluttbruker om konsekvensene ved ikke å velge kvalitetsprodukter installert av fagmann.

• Styrke rørleggernes omdømme.

• Styrke rørleggernes yrkesstolthet

• Profilere VVPs medlemsbedrifter på www.skikkeligrørlegger.no

Trykk på aktuell brosjyre for mer informasjon ...

Brosjyre 2_Hvorfor vil ikke.jpg Brosjyre 1_En skikkelig rørlegger.jpg Brosjyre 3_Noen ord er nye verdt.jpg Brosjyre 4_VARME hjem.jpg Brosjyre 5_78000 vannskader.jpg

2008_05_13 8-bud signers Foto: VVP, Bjarne Haugland 

30. juni 2008 signerte representanter fra de tre organisasjonene avtalen om felles markedsføringstiltak. Fra venstre: Per Eneresen (daværende styreformann NRL), Kjell Larsen (daværende styreformann VVP) og Steinar Aasland (daværende styreformann NRF).