Det er besluttet å gjennomføre Generalforsamling og Medlemsmøte/Toppledersamling den 15. juni 2020 kl 10:00 til 14:30 i Oslo. Hovedfokus i medlemsmøtet blir FL-VA/VVS og VVPs BIM-FORUM. Forholdene legges til rette for å ivareta de på det aktuelle tidspunkt gjeldende retningslinjer for smittevern ved at det blant annet kun blir anledning til å delta med 1 person per bedrift.

Innkalling med sakspapirer og detaljer for påmelding sendes på mail.