VIKTIG møte hvor det blant annet skal fattes beslutninger om VA Touren Nordnorge 2019 og VA Tour Norge 2020

VIKTIG fordi det nok blir kamp om plassen når mange ønsker å bidra til realisering av VA-senteret på ÅS

VIKTIG at nettopp din bedrift er representert så meld på din stedfortreder om du selv ikke har anledning!

Temaer i møtet (forbehold om endringer uten varsel) …

 • om Norges nye kompetansesenter for hele VA-bransjen som skal bygges ved NMBU på Ås.

  undefined
  Nederst på siden finner du flere bilder fra prosessen frem mot realisering av "Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløps infrastruktur" 

 • En gang i 2019/2020 settes spaden i jorda på en tomt ved Universitetet i Ås. Senteret vil bestå av et øvingsfelt der et omfattende ledningsnett vil bli lagt, og øvingsområdet tilrettelegges slik at det vil kunne foregå praktisk opplæring og trening «i felten». I tilknytning til selve anleggsområdet blir det oppført bygninger som skal romme undervisningsrom og fremvisningsrom for produktleverandører. Det blir ganske sikkert mange som ønsker å bidra med alt fra penger til produkter og kompetanse og derfor også kamp om plassene.  

 • Som VVP medlem vil du få rykende fersk info om status for prosjektet og innspill til hvordan din bedrift kan bidra til realiseringen og samtidig få verdifull nytte av senteret.

Eksterne foredragsholdere:

 • Grunnet møtekollisjon kan prosjektleder for kompetansesenteret og assisterende direktør i Norsk Vann - Yngve Wold - ikke delta.
 • Sigurd Grande - avdelingsdirektør Oslo VAV
  undefined

 • Sjur Tveite - rådgiver for prosjektet
  undefined

 • Einar Melheim - konsulent for prosjektet
  undefined
 • om VA-TOUR 2019 og 2020 undefined

undefined

 • om VA Touren NordNorge 2019
  • Bra Mässor presenterer dato, steder, forutsetninger, pris etc.
  • Etablere messegruppe
  • med mere
 • om VA Tour Norge 2020
  • Vi drøfter og beslutter om aktuelle steder og tidspunkt/uker. Så snart dette er klart kan Bra Mässor starte prosessen med å reservere de aktuelle anlegg. 
  • Etablere messegruppe
  • med mere