Det er besluttet å gjennomføre Generalforsamling og Medlemsmøte/Toppledersamling den 15. juni 2020 kl 10:00 til 14:30 i Oslo. Forholdene legges til rette for å ivareta de på det aktuelle tidspunkt gjeldende retningslinjer for smittevern ved at det blant annet kun blir anledning til å delta med 1 person per bedrift.

Programmet oppdateres fortløpende på denne siden.
Det tas forbehold om endring av de enkelte programposter og rekkefølgen i programmet.

PROGRAM ...

 • 09:45 - 10:00 Registrering

 • 10:00 Generalforsamling

  • Innkalling til VVPs GENERALFORSAMLING sendt på mail torsdag 14. mai 2020 08:12
   Sakspapirer og detaljer for påmelding er sendt på mail fredag 22. mai 2020 12:51.
  • Nye VVP medlemmer ønskes velkommen
  • Generalforsamling i henhold til VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP §5 om GENERALFORSAMLING
  • 1. Konstituering. Navneopprop. 2. Godkjennelse av innkalling. 3. To personer utpekes til å undertegne protokoll. 4. Årsberetning fra Styret. 5. Regnskap. 6. Revisjonsrapport. 7. Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. Fastsettelse av kontingent. 8. Valg a) styreleder og inntil 5 styremedlemmer b) revisor c) Valgkomitè bestående av leder og 2 medlemmer. 9. Innkomne saker; ingen innkomne saker (saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt til styret seks uker før generalforsamlingen holdes).
 • Handelsavtaler i VA og VVS bransjen

  om «Produsentansvaret i handelsavtalene»

  Vi drøfter erfaringer med FL-VA/VVS 2016.
  Det var stor interesse da VA og VVS produsentene VVP sammen med Treindustrien, Norske Trevarer, Byggevareindustriens Forening arrangerte seminar om produsentansvar, lovverk og avtaler. 
  Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større garantiansvar ved salg av egne produkter.  Handelsleddet krever større garantier enn det som er nedfelt både i kjøpslov, forbrukerkjøpslov og normale standarder. Hvilke ansvar har leverandørene basert på normale balanserte avtaler og hvilket ansvar følger av handelsleddets krav til ytterligere garantiansvar? 

  undefined 

 • VVPs BIM-forum undefined

  • vi drøfter/beslutter innhold og prioriteringer for VVPs BIM-forum
  • om bruken av FELLESNUMMER
 • VVPs VVS-forum undefined

  • vi drøfter/beslutter innhold og prioriteringer for VVPs VVS-forum "tekniske" og "synlige" produkter
 • VVPs VA-forum undefined

  • om VVPs VA-TOUR 2020 og 2021
 • 8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen

  • undefined Vi deler erfaringer og innspill om hvordan vi kommer videre.
 • Product Data Template (PDT) for produkter i BAE-næringen (VA og VVS)
  undefinedAdmdirJøns Sjøgren

 • Jøns Sjøgren - adm. dir i Byggevareindustriens Forening fra juni 2019. Han kom fra stillingen som markedssjef i Boligprodusentenes Forening. Kjennskapen til næringen sett fra et kundeperspektiv kommer godt med, også i forhold til digitalisering av næringen. Sjøgren er blant annet kjent fra en rekke verv og oppgaver innenfor standardisering og digitalisering både nasjonalt og internasjonalt.

  PDT er en vesentlig del av «I’en» i BIM. Det gir nøyaktige oversettelser og gjør det enkelt å administrere data
  Etter mange og lange diskusjoner bestemte den europeiske byggenæringen at formatet «Product Data Template» (PDT) skal være den universelle mal for utveksling av digitale produktdata. Hensikten med en PDT’er er i korte trekk å gi produsenter av byggevarer en felles og enhetlig struktur for hvordan produktegenskaper i digital form lagres, utveksles og leses. Et felles format gjør at alle egenskapene knyttet til de komponentene som inngår, kan etterspores – av alle aktører – gjennom hele det gitte byggets livssyklus. Det er viktig for vareeiere å eie sin egen vareinformasjon og sette standarden for hvordan dette gjøres og Boligprodusentene krever maskinlesbar produktinformasjon basert på PDTer innen 2022.

  Nå settes premissene for felles digital informasjonsflyt om produkter i BAE-næringen. Les mer om SN/K 374 Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg 
 • 14:30 Møteslutt