Program
09:00 om VVPs «VA-messerunde»
09:45 om Miljø & Teknikk 2016. Messestyret har besluttet at Miljø & Teknikk arrangeres på Telenor Arena 19.-21. april.
10:15 vi drøfter innspill fra medlemsmøtet på Fossekallen
11:00 Vi ønsker velkommen til BA-Nettverket v/Inger Hokstad

BA-nettverket Inger Hokstad

BA-Nettverket har fokus på 3D-modeller/BIM, korrekt geografisk posisjon, samt at bestillinger, krav og muligheter i software henger sammen, og utvikles i takt. BA-Nettverket sprer kunnskap og entusiasme, som også bedrer samarbeidsklimaet i bransjen. Alle Nettverkstreff er små biter av en helhet, og alt henger sammen.

11:30 Noe å bite i mens praten fortsetter rundt bordet
12:30 Møteslutt

Vel møtt!