Norsk Vann 

2. september starter med to spennende temaer med gode foredrag og mulighet for diskusjon. Man spør først om vannbransjens plass i kommunereformen. Her får vi synspunkter fra blant andre regjeringspartiet Høyre, Norsk Vanns styreleder, erfaringer fra Danmark og en paneldebatt ledet av Aslak Bonde. Etter lunsj går man nærmere inn på temaer som synlighet og omdømme for vannbransjen, samt en presentasjon av med årets TV-aksjon.

Onsdag 3. september har et veldig variert program, med tre faglige paralleller før lunsj og to befaringer etter lunsj. Du kan velge å melde deg på en faglig parallell og en befaring. Les mer om disse i programmet som du enten kan lese her, eller laste ned.

Vi håper du og dine kollegaer har lyst til å bli med oss på årets happening i vannbransjen! Merk at påmeldingsfristen er 1. juli. Meld deg på med en gang – før du starter sommerferien!

Program og Registrering her