For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1-systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser.

GS1 Smart Centre, som ble åpnet i 2010, er en møteplass for effektiv handel og logistikk. Det består av kurssenter, showrom og testsenter, og gir dermed mulighet for en unik kombinasjon av teoretisk og praktisk læring.

Styrk konkurransekraften!

NOBB har blitt en viktig informasjonskanal for aktørene i byggenæringen. Synlighet og tilstedeværelse er en forutsetning for å bli valgt og foretrukket. NOBB tar produktene helt ut til detaljist og sluttbruker, og vareeier har full kontroll over hvordan produktene fremstår. Et stykke vei å gå for VAVVS bransjen, men det er dit vi ønsker oss.

Gjennom aktiv bruk av NOBB kan din bedrift oppnå økt konkurransekraft. Sammen med NOBB setter vi fokus på akkurat dette gjennom økt bruk av digitale kanaler og en felles kompetansearena.

Målgruppe: daglig leder og ansvarlig for bedriftens informasjons logistikk (oppdatering av produktdatabaser som NRF og NOBB).

Program 3. november

10:00 -  11:30  VVP Medlemsmøte (Bjarne Haugland) om;

  • "VA/VVS møteplass" og hva nå?
  • IMG_3338.jpg
  • Etablering av "VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER FOR OPPLÆRING, UTPRØVING OG FORSKNING I LEDNINGSTEKNOLOGI M.M." (VVP i styringsgruppen)
  • Revisjon av "8 BUD for etikk og god samhandling i VA- og VVS bransjen"
  • Med mer

11:30 – 12:00 Lunch

Gtin merkingavd-pakogpallno-1

12:00 – 14:00 GS1 SmartCenter – logistikk laboratorium for hele verdikjeden. Denne seansen inneholder både GS1 stoff og NOBB stoff på et overordnet nivå, samt at vi bruker Vidar Davidsen til å fokusere disse to timene inn på ledernivå med både inspirasjon og alvor.

Vidar Davidsen

14:00-14:30 kaffe pause og mingling i lokalene

14:30-15:30 Ny strategi, status, fokus, gevinster, bransjearena, standardisering, kundeetterspørsel, digital fremtid, hvorfor delta i NOBB? Planer 2015, osv

15:30-16:00 Praktiske ting, diskusjoner, spørsmål

16:00-16:30 GS1 foredrag om GS1 systemet i Norge og verden, hva gjør GS1 og NOBB sammen? Ulike initiativer for å samkjøre produktdatabaser, PIM løsninger etc….

GS1-consulting_-962x144px2

17:00 – slutt

Det tas forbehold om endringer.

Det er beregnet ca 45 deltakere.
Deltakeravgiften vi da bli ca kr 1400/pers.

OMGÅENDE PÅMELDING MED NAVN PÅ DELTAGER(E) SENDES PÅ MAIL TIL: bjarne.haugland@vavvs.no