Møtested: Ulefos AS Industriveien 18, 1337 Sandvika

Møtestart:  mandag 13. april kl 12:00

Møteslutt: senest kl 14:30

  • Vi starter med «noe å bite i» mens vi ønskes velkommen og praten går (for å være maksimalt effektive)
  • Konkludere om VVPs «VA-messerunde»
  • Orientering om nye innspill og tanker om Miljø & Teknikk 2016, men vårt NEI står fortsatt ved lag. 
  • Invitasjon fra OVAL
  • Undersøkelse om bruken av markedsmidler i VA-sektoren
  • med mer

Vel møtt!