undefined

 

undefinedDiBK - Direktoratet for byggkvalitet – DiBK om Høring "Nye energikrav til bygg"

Program …

(med forbehold om endringer)

10:00 Knut Olav Knudsen Fagsjef i NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening gir oss en bred orientering om endringene.

  • Knut Olav Knudsen er fagsjef i VVS-Foreningen, og kjenner bransjen ut og inn. Han er ingeniør innen fagfeltet elektro, og sitter i en lang rekke fagkomiteer tilknyttet VVS-faget. Knut Olav er en erfaren og populær foredragsholder, som kontinuerlig holder kurs og seminarer rundt om i landet.

12:00 Lunsj

12:45 Innledning til debatt som forhåpentlig munner ut i en omforent uttalelse.

Møtet avsluttes senest kl 15:30

Les hva andre uttaler om endringene …

Dersom du ikke har anledning, bør du påse at din bedrift likevel blir representert!