I medlemsmøte 23. februar på Sem Gjestegård ble det besluttet om etablering av arbeidsgruppe som skal gjennomgå og foreslå eventuelle endringer i NRFs forslag til «Standard for identifisering og merking av varer». VVP medlemmer oppfordres til å melde på egnet kandidat med relevant innsikt i vare- og informasjons-logistikken.undefined

undefined General George S. Patton - US Army
Han uttrykte det relativt klart sett fra en operativ sjefs ståsted;  "
I don’t know a shit about this thing called logistics, but I sure want a hell of a lot of it".

Program:

12:00 Lunsj
12:30 omvisning Glava

12:30 Innledning ved Lars Fillip Kolbu

... Valg av utstyrsleverandør(er) ... etikettskriver, strekkodeskanner, m.m.
... Dårlige og gode erfaringer om implementeringen blant VVP medlemmene

NY programpost ... Logistikksjef Terje Bredesen, Glava om; «veien til standardisering»

Innspill fra møtet vil bli behandlet i VVPs styremøte 18. august

Åpen ende på møtet.

Om "standard for identifisering og merking av varer"_2