RØRENTREPRENØRENE (NRL)VA og VVS produsentene VVP og Norske Rørgrossisters Forening - NRF inviterte medlemmene til VA-VVS møteplass, en toppledersamling i verdikjeden. 

Slik skrev fagpressen om VA/VVS-møteplass 2014 ...
"Under det nylig avholdte VA/VVS Møteplass kom det frem en rekke synspunkter på hvordan bransjen må utvikle seg for å møte fremtidens krav og konkurranse. VVPs daglige leder, Bjarne Haugland hadde en interessant tilnærming til en rekke relevante problemstillinger og stilte mange reflekterte spørsmål i sin innledning og velkomsttale."

les hele artikkelen på LOGO VVS forum