HOVEDFOKUS i medlemsmøtet ... 

I disse dager mottar VVP medlemmene en QuestBack hvor resultatet av besvarelsene vil danne grunnlaget for drøftelser i møtet.

 • Hva bør vi gjøre som vi i dag ikke gjør?
 • Hva bør vi gjøre mer av?
 • Hva bør vi ikke gjøre? 

Grip anledningen til å påvirke VVPs prioriteringer både ved å svare på QuestBack og delta i møtet!

PROGRAM (med forbehold om endringer i rekkefølge og innhold) ...

 • 10:00 - 11:00
  Administrasjonen og styret orienterer ...

  • om status FL-VA/VVS 2016 v/styremedlem og medlem av forhandlingsutvalget Kjell Bernt Kalland
  • om VANNBRANSJENS NASJONALE KOMPETANSESENTER ved NMBU - Ås
  • om VVPs VA-forum
  • om VVPs statistikker omsetning og lønn
  • med mer
 • 11:00 - 12:00
  DNB Markets v/Sjefsøkonom Øystein Dørum undefined
  Tanker om økonomiske fremtidsutsikter med ekstra fokus på bygge- og anleggsektoren. 

 • 12:00 - 13:00 Lunsj
 • 13:00 - 13:45 
 • Logistikksjef Inger-Lise Moene - Norsk Wavin undefined
  deler fokus og erfaringer om HMS LASTSIKRING.
  Å sørge for trygg og sikker varelevering gjennom verdikjeden er noe hele vår bransje og transportbransjen bør være opptatt av, da det fremdeles er forbedringspotensial innen området. Normalt er sikring av last et fokus hos sjåføren, men med et bredere fokus i hele verdikjeden forbedres forutsetningene for sikker fremføring av varene. Det settes fokus på lastesikring hos VVP medlemmene og at dette videreføres i kravstillinger mot de aktuelle transportører.

 • 14:00 - 14:15 Presentasjon av resultatet fra QuestBack
  Innledning til dialog v/styreformann Bjørn Arve Sømhovd
 • 14:15 - 15:30 Inndeling til drøftelser i 5 grupper
  (under ledelse av hvert sitt styremedlem)
 • 15:30 - 15:45 noe å bite i
 • 15:45 - 17:30 Presentasjon fra gruppene og drøftelse i plenum
 • 17:30 møteslutt
 • 18:00 Aperitiff
 • 18:30 Middag
 • PÅMELDING: på mail med navn på deltager(e)
 • PÅMELDINGSFRIST31.12.2015
 • PRIS: selvkost for arrangementetundefined