SJEKK PÅMELDING HER (sist oppdatert 12. juni)

Program (med forbehold om endringer) ...

Hovedfokus i medlemsmøtet blir oppfølging av strategidiskusjonen i medlemsmøtet 27. januar 2016 på Quality Hotel Olavsgaard og den påfølgende strategiprosess i VVPs styre og administrasjon. Det blir lagt vekt på både nytte og hygge!

STED: Strömstad SpaKebalvägen 229, 452 40 Strömstad

PRIS: som vanlig moderat (selvkost)

14. juni 2016

 • 11:30 Registrering og mingling
 • 12:00 Lunsj
 • 13:00 Vi ønsker velkommen til ny sjef i Ahlsell
  v/Administrerende direktør Rune Flengsrud

  undefined
 • 14:15 Generalforsamling 
  • Konstituering. Navneopprop
  • Godkjennelse av innkalling
  • To personer utpekes til å undertegne protokoll
  • Årsberetning fra Styret
  • Regnskap
  • Revisjonsrapport
  • Budsjett og fastsettelse av kontingent.
  • Valg ...
   • Styreleder og inntil 5 styremedlemmer
    undefinedFoto (VVPs styre og adminstrasjon - fra venstre): styremedlem Tor Martin Garsjø, Geir Tangen Nerhus og Kjell Bernt Kalland, styrets nestleder Lars Fillip Kolbu, styreleder Bjørn Arve Sømhovd, daglig leder Bjarne Haugland
   • Revisor
   • Valgkomitè bestående av leder og 2 medlemmer
  • Innkomne saker
   1. Vedtektsendringer foreslått av styret
   2. Vedtektsendringer foreslått av valkomiteen
  • Generalforsamling avsluttes

15. juni 2016 

 • MEDLEMSMØTET slutt etter frokost
 • STYREMØTE starter etter frokost