Program VVPs medlemsmøte ...

  • Kl 11:30 Direktør / Gen.sekr. Thor-Jostein Egeland 
                  presenterer VVS dagene 2016
    undefined

  • Kl 12:00 LUNSJ