Oversikt PÅMELDTE (så langt) finner du HER

Foreløpig program (med forbehold rett til endringer)

 • Møte i VA-FORUM torsdag 27. april kl 12:00
  • Noe enkelt ”å sette tenna i”
 • Status VA-TOUR 2018 v/Björn og Bjarne
 • Kom med innspill til tema for seminar og aktuelle foredragsholdere (send helst på mail før møtet)
 • Bra Mässoer om videre organisering
  • Status påmelding og antall m2
  • Avtalen mellom Bra Mässor og VVP
  • Avtaler med aktuelle arenaer
  • Budsjett
  • Bygging av stands
  • Program
  • Servering
  • Konkurranser?
  • Oppdateringer på nettsiden www.vatour.no
  • Nyhetsbulletiner
  • Arrangements-logo på VVP medlemmenes hjemmesider
  • Annet
  • Aktuelle arenaer
 • Andre aktiviteter / arrangementer

Imøteser nå dine umiddelbare innspill/tilbakemeldinger og påmelding (oppgi navn dersom du sender annen deltager)!