FOTO fra arrangementet nederst på denne siden

Oppdatert deltager oversikt HER
(sist oppdatert 26/5 kl 11:54)

 

STED: Soria Moria, Voksenkollv. 60, Oslo
PRIS: som vanlig moderat (selvkost)

Program oppdateres fortløpende (forbehold om endringer) ...

6. juni 2017

 • 10:00 Registrering og mingling
 • 10:15 Generalforsamling
  • Konstituering. Navneopprop
  • Godkjennelse av innkalling
  • To personer utpekes til å undertegne protokoll
  • Årsberetning fra Styret
  • Regnskap
  • Revisjonsrapport
  • Budsjett og fastsettelse av kontingent.
  • Valg ...
   • Styreleder og inntil 5 styremedlemmer
    undefined
    Foto (VVPs styre og administrasjon - fra venstre): styremedlemmer Tor Martin Garsjø (Norsk Wavin), Geir Tangen Nerhus (FM Mattsson Mora Group), 
    Kjell Bernt Kalland (Armaturjonsson), styrets nestleder Lars Fillip Kolbu (Glava), styreleder Bjørn Arve Sømhovd (Ulefos), dgl leder Bjarne Haugland (VVP)
   • Revisor
   • Valgkomitè bestående av leder og 2 medlemmer
  • Innkomne saker
  • Generalforsamling avsluttes
 • 14:00 - 14:45 undefined  undefined
  om 
  EUs Personvernforordning
  Datatilsynet v/juridisk rådgiver Christine Dalebø Gjerdevik

  EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter. Det er virksomhetens ledelse som har ansvaret for å utforme de nye rutinene, men alle i organisasjonen må kjenne til og følge de nye reglene.
 • 14:45 - 16:30 Medlemsmøte med orienteringer og debatt
 • 16:30 - 17:15 undefined undefined
  om status, strategi og bransjens utfordringer
  Brødrene Dahl AS
  v/adm dir Roger Lunde

 • 17:30 Medlemsmøte fortsetter ...
 • 18:00 Møteslutt
 • 18:30 Aperitiff
 • 19:00 Festmiddag (chambre séparée)

7. juni 2017

 • MEDLEMSMØTE slutt etter frokost
 • STYREMØTE starter etter frokost