Digitaliseringen og det grønne skiftet er ikke bare ord men en reell endring hvor utviklingen går stadig raskere og på andre arenaer enn tidligere. Leder vi utviklingen, eller henger vi bare med? Møteplassen er for ledere der vi skal inspireres og diskutere mulighetene som vil komme!

Rørentreprenørene Norge har besluttet å trekke seg som medarrangør av årets VA/VVS møteplass. 

undefined og undefined har invitert undefined som medarrangør for årets VA/VVS-møteplass

 • Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening er en er landsdekkende ideell organisasjon med ca. 4000 personlige medlemmer som bidrar til en samfunnsmessig fornuftig bruk av våre ressurser, god hygiene, og et vern av det indre og ytre miljø.

undefined

o  FORBEHOLD

o  Tid og Sted:

 • Tirsdag 24. oktober 2017 
 • Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Oslo

o   Deltagere:

 • Toppledere fra medlemmer av organisasjonen NRF, VVS foreningen og VVP samt inviterte (kommunalt, statlige, arkitekter, konsulenter, byggherrer, entreprenører, med flere)

o   Priser:

 • Konferanse med lunsj middag og overnatting*: 3.950,-
 • Konferanse med lunsj og middag: 2.950,-
  *Overnatting fra tirsdag den 24.oktober - 25. oktober - dette må krysses av for i påmeldingsskjemaet
  NB! Ønsker du også overnatting fra den 23.-24. oktober vennligst skriv dette i kommentarfeltet.
  OBS: Det faktureres fullt ut ved avmelding etter den 24. september

o   PÅMELDING

o   Hovedfokus

 • Det Grønne Skiftet
 • Digitalisering

o   Program

 • FORMØTE (åpent for alle som deltar på møteplassen):
  10:30 TEK – Ny Byggteknisk forskrift & veiledning 
  undefined 
  Før konferansen åpner tilbyr VVS-Foreningen i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) en innføring i endringene i Byggteknisk forskrift (TEK17) og hvilke konsekvenser som i hovedsak berører VVS bransjen. Tilpasset deg som leder! 
  Foredragsholdere: Thomas Fransrud, VVS-forenignen og Knut Helge Sandli, DiBK
 • 11:45 LUNSJ og MINGLING (for alle påmeldte)
 • 13:00 Velkommen til VA/VVS-Møteplass 2017!

 • undefined Innleder: Bjarne Haugland
  Daglig leder VA og VVS produsentene VVP ​- knytt kontakt
 • 13:10 Henger du med i utviklingen?
  undefined Foredragsholder: Stefan Hyttfors
  Alle levende ting er i endring, og når internett forbinder oss alle i et grenseløst nettverk er endring raskere enn noen gang før. Markedet er nå globalt, åpent døgnet rundt og med oss i våre lommer. Evnen til å tilpasse seg er nøkkelen til å overleve. Ser du muligheter å ta initiativ som endrer din bransje eller venter du på bevis og lar noen andre kjøre utviklingen?
  Foredragsholderen er en av Nordens aller mest etterspurte. Han er provoserende og inspirerende med en humoristisk og energisk stil!!
   -  les mer om Stefan Hyttfors

 • 14:10 undefined
 • 14:40 ​DIGIBYGG – snu opp-ned på byggebransjen!
  undefinedForedragsholder:  Jan Myhre
  Prosjektdirektør for Digibygg fra Statsbygg ​- knytt kontakt med han

  Skal byggebransjen holde tritt med den teknologiske utviklingen, holder det ikke å flikke på gamle modeller og løsninger. Statsbygg er som en av de største byggherrene en premissgiver for utviklingen. Derfor involverer de nå en rekke aktører for å utvikle nye metoder for planlegging, bygging og drift av heldigitale byggeprosjekter; løsninger som tar høyde for teknologiske nyvinninger og arbeidsprosesser som vi ikke kjenner til i dag  - DIGIBYGG (se video). Hvordan vil dette påvirke din bedrifts hverdag? Hva skal vi bidra med? Hvordan skal vi tenke?
 • 15:10 "IoT fra Buzzword til Business"
  undefined 
  Foredragsholder: Jon Valen-Sendstad
  Konsernsjef, GK Gruppen AS ​- knytt kontakt
  Digitaliseringen er ikke en nyhet men likefullt er vi langt når det gjelder å ta den kommersielt i bruk. Det mangler ikke på folk som vil inn og revolusjonerer vår underutviklede bygg- og eiendomsbransje. GK Norge (som totalteknisk entreprenør) har øverst på sin agenda hvordan digitalisering og tingenes Internett skal tas i bruk i praksis og skape økonomisk verdi, blottet for tåkefyrster og lykkejegere. Men hvordan?

 • 15:40 ​Hvorfor må vi digitalisere nå, og har det noe med klima å gjøre?
  undefined Foredragsholder: ​Roar Smelhus
  Direktør marked og forretningsutvikling, Hjellnes Consult ​- knytt kontakt
  Hva innebærer et grønt skifte generelt og for vår bransje? Et det noen sammenheng mellom digitalisering og bærekraft, finnes det noen bransjemuligheter i en bærekraftig forretnings-modell? Vi står som land og forsåvidt bransje overfor store omstillingsbehov, hvorfor er kunnskap om innovasjon generelt og forretnings-modell innovasjon spesielt, viktig i den tiden vi lever i? ​

 • 16:10 undefined
 • 16:40 Grossistens digitale strategi – muligheter og utfordringer.
  undefined Foredragsholder:  Rune Flengsrud
  Administrerende direktør i Ahlsell Norge - knytt kontakt

  Digital handel og digitale prosesser - hvordan vil grossistene utnytte nye muligheter med digitale verktøy. Hvilken betydning vil digitalisering ha for utvikling av handelen og grossistrollen. Hvilke muligheter og utfordringer vil de møte og hvordan bli vinner i det digitale handelskappløpet.
 • 17:10 Den digitale transformasjonen – Leverandørens muligheter og utfordringer
  undefined ​Foredragsholder: Per Ivar Søfteland
  Direktør GPA Flowsystem AS ​
  - knytt kontakt
  Hva kan vi som leverandør gjøre for å effektivisere prosessene for kundene i hele verdikjeden – fra valg av produkt til vedlikehold og oppfølging.  Utfordringer med ulike digitale plattformer og oppdateringer av produktinformasjon i flere databaser. Hvordan vil den digitale transformasjonen påvirke oss som leverandør?
 • 17:40 Avslutningsforedraget - Naturlig å snakke om bærekraft
  undefinedForedragsholder: Yngve Wold
   Ass. direktør Norsk Vann
  Norsk Vann har i to år hatt fokus på å definere mål som har bærekraftperspektiv over seg. Det er definert målbare parameter blant annet innen energieffektiviseringsprosesser og renseprosesser. Bærekraft har ikke kommet som følge av krav fra kundene, men krav vannbransjen selv har pålagt seg. Hvor går veien videre? Og hvilke muligheter gir dett gi for gode rammevilkår, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling?
  Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

 • 18:15 - 18:30 Oppsummering 
  undefined 
  Avslutning / oppsummering : Terje Røising
  Direktør Norske Rørgrossisters Forening - NRF
 • 19:00 Apéritif
 • 19:30 Middag og mingel ...