Møtestart 10:00

 • om VA-TOUR 2018 
  • Status
  • Frister
  • Seminarprogram
  • Markedsføringen
 • Vi beslutter om KOMMUNALTEKNIKK 2019
  • Alternative former for deltagelse
  • VVPs VA-TOUR som "paviljong" på messen?
  • Hva ønsker det enkelte VVP medlem?
  • Hvilken rolle bør/skal VVP ha?

Møteslutt: 11:45