Ønsker norske leverandører å ha opp til 7-8 års reklamasjonsansvar?

Mange produsenter opplever press på å ta et stadig større garantiansvar ved salg av egne produkter. 
Handelsleddet krever større garantier enn det som er nedfelt både i kjøpslov, forbrukerkjøpslov og normale standarder.
Hvilke ansvar har leverandørene basert på normale balanserte avtaler og hvilket ansvar følger av handelsleddets krav til ytterligere garantiansvar.

Du vil få svar på følgende spørsmål:

  • Hvorfor er loven slik den er – hva sier historiske kjøpsavtaler?
  • Hva er «normale» balanserte avtaler?
  • Hva sier kjøpsloven og relevante standarder – standarder som er tilknyttet handelsnæringen /entreprisene?
  • Hva står det i kjedenes standardbetingelser?
  • Hvem og når kan krav rettes mot leverandør/produsentleddet?
  • Hvor langt strekker ansvaret seg?
  • Hvordan er rettsutviklingen /tvister vedørende eiendom og eiendomskjøp?
  • Hva skjer når en boligkjøper i et prosjekt klager og hvilke ansvar har da produsent/leverandørledd?

Meld deg på her