Med forbehold om endringer.
Sted: Lysebu Hotel, Lysebuveien 12, 0790 Oslo
Tidspunkt: 9. april kl 10:00 til 15:30 inkl lunsj
Pris: kr 1.300 som dekker møteromsleie og servering
Ved ankomst serveres kaffe og BELGISKE VAFFLER MED CLOTTED CREAM OG SYLTETØY, noe senere blir det LUNSJ inkl drikke. "Norwegian Foodprints" er et kvalitetsstempel som garanterer at maten på Lysebu er laget fra bunnen av og kun med norske, lokale råvarer så vel møtt og smakelig måltid.
Parkering: gratis

Program:

 • Kl 10:00 Møtestart

  Generell oppdatering og dialog om hva som skjer med relasjon til VVP
  • om VVPs VA-TOUR NORD
  • Dibk om forum for tilsyn
  • Nasjonalt senter for vanninfrastruktur 
  • VVPs VANNPRIS 2019
  • med mer
 • om VVPs strategimøte med styret og administrasjonen
 • om prosessen med ZYNC
  vi undersøker utviklingstrekk i VA og VVS-bransjen
 • om FL-VA/VVS 2016 innspill til revisjon
 • Kl 11:30 om «Nasjonalt senter for vanninfrastruktur»

 • undefined Sjur Tveite - Prosjektleder

Kl 13:30 om 8BUD og tanker om samarbeid mellom Byggevareindustrien og VVP

undefined Øyvind Skarholt - Administrerende direktør undefined

For medlemmene av Byggevareindustrien og VVP er det viktig å treffe sine sluttkunder jevnlig, og dermed holde seg orientert om sluttkunde-markedet. Salgs- og produktutvikling får verdifulle impulser fra slike arenaer. Det er snakk om løpende og nødvendig kompetanseheving i vid forstand.

Messer og liknende arrangementer er sentrale og effektive arenaer for dette.

Sammen med vår søsterorganisasjon Byggevareindustrien mener vi tiden er inne til å se nærmere på en ikke ønsket utvikling på samlet messebelastning. Samtidig som kundekontakt og tilgang på kompetanse blir stadig viktigere, utvikler messene (og liknende arrangementer) seg i en bekymringsfull retning. Kostnadene øker mer enn det man mener reflekterer nytte, og det blir vanskeligere og vanskeligere for deltakerne å kunne stille med nødvendig bemanning og materiale for å kunne fremstå på ønsket måte.

Sammen med Byggevareindustrien ønsker vi derfor å invitere til en konstruktiv dialog for å danne en felles ramme for hvordan vi kan utvikle og koordinere arbeidet ut mot en mer seriøs og kompetent næring ved avvikling av messer.

I tillegg til den nevnte ressursknappheten er medlemmene bekymret for kostnadsutviklingen knyttet til messene og arrangementer i tilknytning til disse. VVS - VA Messen Vest 2019, Miljø & Teknikk, Diva, VA konferanser (driftsassistansene), JA VI TROR, VVS Dagene, VA arrangementer til Kiel / København med grossister, VVS Kjedemesser, Arctic Entreprenør, Andre MEF arrangementer, Minimesser, Grillparty, Nyttårsball, med fler.

 • Kl 14: 15 Generell oppdatering og dialog fortsetter

 • Kl 15: 30 Møteslutt