Under planlegging. Det tas forbehold om endring av tidspunkt, innhold og foredragsholdere!

Tidspunkt 14. april 2020. Møtestart kl 10:00 - kommer tilbake til rutine for oppkobling
Sted MS TEAMS nettmøte
Påmelding på mail til: VVP@vavvs.no (husk å oppgi navn, stilling, mobil og mail for samtlige påmeldte)

kl 10:00 VAREINFORMASJONEN i "fri flyt" (kun VVP medlemmer)

 • VVPs mandat 
  • «ALL produktinformasjon registreres ETT sted EN gang».
  • Dersom løsningen ikke er bra for ALLE er den IKKE bra for NOEN. 
   Det betyr i praksis at valgt løsning må dekke behovene i hele verdikjeden fra produsent til sluttbruker innenfor VA og VVS.
  • Et eventuelt eierskap må vi komme tilbake til.
   
 • om VAREDATABASE
  • Dagens databaseløsning(er) kritiseres
  • Jobben som må gjøres blir krevende i alle ledd og trolig kostbar.
  • Det er «strekk i laget» også innad i VVP. Det må derfor jobbes med å lukke gapet mellom frontbølgen og de som følger etter!
  • VVP har en naturlig rolle. Ingen andre enn VVP representerer samlet LEVERANDØRENES interesser
  • Forslag om å slå sammen varedatabasene NRF, EFO og NOBB men er det realistisk og hvilken rolle spiller CoBuilder?
  • I dag avkreves Leverandørene å oppdatere både NRF databasen og GoBim CoBuilder - og betale for begge 
   DET ER IKKE KLOKT!
 • NRF databasen utfordrer med fortsatt bruk av 10171 FELLESNUMMER (status 25.2.2020)
  • Ingen tvil om at fellesnummer som konsept og praksis for lengst er overmoden og må avvikles.
  • Generelt sett er det ikke greit at man ved bestilling ikke kan spesifisere det produktet man ønsker levert.
  • Alle produkter skal ha unike identifikatorar for å sikre at rett produkt blir levert og at riktig dokumentasjon følger produktet.

Det handler blant annet om standardisering og om oppfyllelse av lovkrav. Samarbeid pâ tvers av egen organisasjon og med eksterne partnere kan bli en utfordring dersom data ikke struktureres pâ samme standardiserte måte.

 • Bruke Data Templates (datamaler) iht. gjeldende EN- og ISO-standarder
 • Levere data basert pâ standardene som dine produkter er testet mot
 • Opprette datablad (Data Sheets) med ulike nivâer av informasjon
 • Eksport av maskinlesbare data til forskjellige systemer

kl 10:10 GS1 og Cobuilder kobles på møtet


kl 10:10 GS1 Norway

Knut Mathisen - Senior Industry Development ManagerGS1 Norway Knut Mathisen

 • Med åpenBIM vet du ikke bare hvor hver eneste lille komponent kommer fra, du vet hvor den er i det ferdige bygget, når den ble plassert der og av hvem. 

 kl 10:30  Cobuilder AS

Lars Christian Fredenlund - Administrerende DirektørLars Christian Fredenlund - Cobuilder

 • CEN standardene rundt Data Templates (Cobuilder leder dette arbeidet i CEN)
  VVP ønsker svar på: Hva betyr det for produsentene?
 • Hvordan produsenter kan bruke Data Templates i egne PIM systemer
  VVP ønsker svar på: Konkrete eksempler med tanke på å forstå om dette er informasjon man allerede har og hvor informasjonen kun må struktureres på en standardisert måte.
 • Hvordan NRF, EFO OG NOBB kan sikre sømløs flyt av data fra produsenter og til andre aktører (bl.a Cobuilder)
  VVP ønsker svar på: Hva må en produsent betale. I dag betales det til CoBuilder, NRF, EFO og Nobb om man er i alle baser. Hvordan ser Cobuilder på et slikt samarbeid fremover - også betalingsmessig.
 • Presentasjon av Cobuilder plattformen (Define, Specify, Collaborate og goBIM)
  VVP kommenterer: basespesifikk informasjon kan vi komme tilbake senere
 • Utvikling av «Norsk kontekst», dvs Product Data Templates som et ledd i Digitalt veikart 2.0 fra BNL
  VVP kommenterer: om ikke dette kommer frem under pkt. 2 så er det på sin plass med noe info her.

kl 11:30  Oppsummering (kun VVP medlemmer)

 • om dagens tema og hva nå? 
 • om erfaringer med møteformen og hvilke andre tema som er aktuelle

kl 12:00  Møteslutt


 noen aktuelle standarder ...

 • undefined
  • NS-EN ISO 19650-1 og 2 om organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM som kom april 2019.
   • NS-EN ISO 19650-1 Begreper og prinsipper
   • NS-EN ISO 19650-2 Prosjektfasen
   • Senere i år skal også del 3 og 5 komme.
  • I tillegg kommer standarder for å definere produktegenskaper (PDT), som vil hete ISO 23386/23387.
  • NS-EN ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for deling av data innenfor bygg og anlegg og fasilitetsstyring (ISO 16739:2013)
  • ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)
 • undefinedCEN/TC 442 - Building Information Modelling (BIM)