Sigurd Grande leder interimsstyret for det nye VA-senteret på Ås, et prosjekt mange i VA-bransjen håper blir en realitet!
Sigurd Grande leder interimsstyret for det nye VA-senteret på Ås, et prosjekt mange i VA-bransjen håper blir en realitet!

Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2017 2,5 mill. kroner til senteret over kunnskapsdepartementets budsjett, til oppstartsaktiviteter. Det arbeides nå med finansieringsaternativer for selve utbyggingen samt en organisasjons- og eiermodell basert på en foreløpig prosjektering hvor det legges til rette for en trinnvis utbygging.

LES MER HER

Interimstyret ledes av Sigurd Grande fra Oslo kommune, og består av Yngve Wold fra Norsk Vann, Peer-Christian Nordby fra RIN, Live Johannessen fra Drammen kommune og Bjarne Haugland fra VVP (VA leverandørene).

undefined