Forholdene legges til rette for å ivareta de på det aktuelle tidspunkt gjeldende retningslinjer for smittevern.

STED: Clarion Hotel the HUB, Biskop Gunnerus' gate 3, Oslo

PÅMELDING: Omgående

PRIS: kr 1.650 pr deltager. Grunnet behov for 2 saler til gruppemøter før lunsj og spesielle COVID19 hensyn med blant annet én meter avstand kreves møterom normalt beregnet for langt flere personer. Ber om forståelse for at strenge avbestillingsregler medfører at eventuell av-melding vil bli fullt ut fakturert dersom plassen ikke kan fylles opp fra en eventuell reserveliste.

Programmet oppdateres fortløpende på denne siden.
Det tas forbehold om endring av de enkelte programposter og rekkefølgen i programmet.

PROGRAM ...

 • 10:00 Åpning v/dgl leder Bjarne Haugland

 • 10:30 Parallelle møter for VA-forum og VVS-forum

 • 10:30 VVPs VVS-forum undefined

  • Vi drøfter/beslutter om behov for separate møter for hhv "tekniske" og "synlige" produkter

  • VVP paviljong på Bygg Reis Deg 2021

  • Ordet fritt for innspill til saker som bør behandles i VVS-forum og møteform (Teams, frokostmøter, annet)

 • 10:30 VVPs VA-forum undefined

  • om VVPs VA-TOUR 2020 og 2021

 • 11:30 - 12:30 Lunsj

 • 12:30 - 13:10 Sjeføkonom Øystein Dørum - Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  om økonomiske framtidsutsikter med ekstra fokus på bygge- og anleggsektoren

  undefined

 • 13:10 - 13:20 pause

 • 13:20 - 14:00 om prosjekt "PDT organisering" og "Newco"

  v/Adm dir Jøns Sjøgren (Byggevareindustrien) 
  undefined 

  og Bjarne (VVP)

 • 14:00 - 14:10 om valg av nytt styremedlem

 • 14:20 - 15:30 fra strategisamling med VVPs styre og administrasjon

  • om VVPs omsetningsstatistikk

  • om  «Questback» for og med VVP medlemmene

  • VVP til neste nivå med "Digital Business Developer"?

  • Status FL-VA/VVS 2016 og 8 BUD

  • om å prioritere og fordele oppgaver

   • om "Etisk handel"
 • 15:30 Vel hjem