undefined

Program med rett til endinger
(oppdateres fortløpende på denne nettsiden).

Mandag 27. mai

 • 09:00 Noe å bite for de som kommer tidlig 
 • 10:00 Registrering, vrimling og noe å bite i TIDSPUNKT ENDRET 
 • 10:30 Møtestart
 • 12:00 Lunsj
 • 13:00 VVPs BRANSJEANALYSE
  • ZYNC presenterer rapporten
  • Spørsmål og kommentarer i plenum
  • Gruppearbeid
  • Oppsummering i plenum
 • 17:30 Møteslutt 
 • 18:00 Aperitiff ("med nogo attåt")
 • 19:00 Middag (Chambre Séparée)

Tirsdag 28. mai

 • Avsluttes med frokost

Pris: selvkost (garantert verd hver krone).

Påmelding snarest på mail (oppgi: navn, stilling, telefon, mail adresse).

VA og VVS-bransjene er i endring. 
En rekke problemstillinger har stor innvirkning på produsentenes evne til å innovere, omstille seg og sikre langsiktig lønnsomhet.

VVP organiserer et mangfold av produsenter med ulike utfordringer, og forskjellige perspektiver på utviklingen i næringen. Både for VVP som organisasjon, og for medlemmene, er det nødvendig med mer innsikt i hvilke utviklingstrekk som skjer, hvordan ulike produsenter møter utviklingen og hvilke planer produsentene har på kort og mellomlang sikt. Når endringstakten skjer raskt og tidshorisonten blir kortere, er oppdatert kunnskap avgjørende.

VVP har derfor bedt Zynk gjennomføre en bransjeanalyse for å få bedre innsikt i hva de enkelte bedriftene i bransjen mener om utfordringene de står overfor, og hvilke strategier og vurderinger de gjør for å møte dem.

undefined

Hvorfor gjennomfører vi undersøkelsen?

 • Forstå hvordan bransjen endrer seg og hva som driver endringen
 • Bedre innsikt i hvordan medlemmene håndterer endringene, og hva de tenker om framtiden
 • Forstå hvordan andre aktører tenker om bransjen og framtiden

Undersøkelsen gjennomføres i to runder. Første runde i form av kvalitative dybdeintervjuer med 12 bedrifter valgt ut av VVPs styre, og en kvantitativ Questback-undersøkelse med spørsmål til alle VVPs medlemmer. Runde 2 i form av en omverden-undersøkelse for å få bedre innsikt i utviklingstrekk i bransjene vår og hvordan produsentene oppfattes av andre aktører. ZYNK intervjuer sentrale personer i ulike deler av bransjen. 

Målet med dybdeintervjuene ...

 • Hvordan er oppfatningene om utviklingen i bransjene?
 • Hvorfor oppfattes utviklingen akkurat slik?
 • Hva gjør bedriftene for å håndtere endringene?
 • Hvilket mulighetsrom finnes i bransjene?

undefined

GRAND HOTEL i Åsgårdstrand inngår i UNIKE HOTELLER. Hoteller er nyoppusset og lover en stemning, et miljøet og en ramme ligger til rette for at ditt opphold på skal bli vellykket.

I 1897 kjøpte Edvard Munch sommersted Nygårdsgrunn i Åsgårdstrand, en enkel fiskerhytte fra slutten av 1700-tallet, med en stor hage vendt ned mot Oslofjorden. Hit kom Munch tilbake nesten hver sommer i mer enn 20 år. Det var hit han lengtet når han var i utlandet og i perioder da han følte seg nedfor og utslitt. «Å gå i Åsgårdstrand er som å gå blant bildene mine - Jeg får slik lyst til å male når jeg er i Åsgårdstrand».