Evaluering- og planleggingsmøte i Bjørvika Konferansesenter

Foto: Evaluering- og planleggingsmøte i Bjørvika Konferansesenter 17. april 2018

 

HER oppdatert deltagerliste

Program: evaluere VVPs VA-TOUR 2018 og planlegge oppfølger.

 • Kl 13:00 møtestart
  • Utstiller- og besøkunddersøkelse
  • Oppsummering erfaringer
  • Budsjett og Prognose
  • Byer og tidspunkt for neste VA Tour Norge
  • Eventuelt
  • Neste møte
 • kl 14:00 vafler 😜
  • møtet fortsetter
 • kl 16:00 møteslutt (møtet har "åpen ende", men senest kl 16:00)

Se foto fra VA-TOUREN nederst på denne side (kun fra Oslo og Tr.heim)

undefined