VVPs primærkontakter (medlemmer)

Det kalles til medlemsmøte 7. november hvor innstillingen om strategivalg presenteres og viktige føringer legges for hva VVP skal prioritere.

11:00 Registrering og mingling

11:15 LUNSJ

12:00 Medlemsmøte

  • Bjarne oppdaterer om aktuelle VVP saker
  • Styret presenterer innstilling til VVPs strategivalg
  1. Prioritere mål
  2. Prioritere samarbeidspartnere
  3. Prioritere aktuelle nye VVP medlemmer
  • Drøfting i grupper og i plenum
  • Oppsummering
  • Eventuelt
  • Avslutning senest kl 16:00

STED: Quality Hotel Leangkollen

PRIS: kostpris (bespisning og møteromleie).

PÅMELDING: på mail «the sooner the better» 🤪 
HUSK å oppgi navn på deltager og om det gjelder LUNSJ 
og/eller MØTE

undefined