VVPs VA-forum

Programmet oppdateres fortløpende på denne nettside.
Det taes forbehold om endring i rekkefølgen og innholdet.

 1. «Mind the BIM-gap»

  • undefined Knut Jøssang

   Product Manager Digital Solutions in Pipelife Norway og Leder Produktrom buildingSMART Norge
 2. DIGITALISERING av informasjonsflyten i VA bransjen

  • Norsk Byggtjeneste AS NOBB har kjøpt NRF-databasen - betyr det noe for oss?
   undefined
  • Det snakkes om PDT, men er det viktig for VA-bransjen?️ - status for etablering av PDT Norge
 3. "VVPs VA-TOUR Norge" eller "VVPs virtuelle VA-TOUR"

  • Status, refleksjoner og innspill 
  • Er det aktuelt med VVPs virtuelle VA-TOUR Norge ?
  • Hva gjør vi SAMMEN i VVP
 4. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur ved NMBU
  - status og veien videre

  • undefined Sjur Tveite

   Daglig leder Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.


  Vel møtt!