VVPs FORA ... KOMMENDE og GJENNOMFØRTE møter

19.2.2020 Medlemmer i VA og VVS produsentene VVP har tilgang til ulike fagfora, der det kan hentes inspirasjon og kunnskap, og deles erfaringer. VVP bistår med organisering og gjennomføring men det forutsettes høy grad av medlemsinvolvering. Tidspunkt og tema blir publisert på mail og fortløpende på denne nettside. VVPs medlemsfora vil være spisset mot ulike målgrupper, blant våre medlemmer og internt hos det enkelte medlem. Møt likesinnede, følg med på utviklingen og gi VVP innspill til prioriterte områder og eventuell videre oppfølging. Møtefrekvens og innhold bestemmes av gruppene selv men navnet gir en naturlig pekepinn og avgrensing for hva det er naturlig å ta opp. Det skal føres referat fra møtene med oversikt over hvem som deltar. Et sammendrag av referatet skal gjøres tilgjengelige for samtlige VVP medlemmer. Vi ønsker størst mulig grad av fysisk tilstedeværelse på forumsmøtene, da dette er ment som en viktig arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det legges derfor ikke opp til å tilby interaktiv deltakelse via Skype eller andre lignende tjenester.

  • 14. Apr 2020
  • MS TEAMS nettmøte

14. april 2020 BIM-forum - MS TEAMS nettmøte.

Har ingen erfaring med å være vertskap for nettmøte med mange deltagere. Har heller ikke erfaring med MS TEAMS men innspill fra VVP medlemmer vitner om at dette kan bli en løsning vi kan benytte på flere områder i VVP - også etter at vi er tilbake til normale tilstander.

  • 01. Jan 0001

om VVPs VVS-forum

Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs VVS-forum. Det jobbes parallelt med aktiviteter og møter for "VVS synlige produkter" og "VVS tekniske produkter".

  • 01. Jan 0001

om VVPs VA-forum

VVPs VA-forum er et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren.

  • 01. Jan 0001

om VVPs BIM-forum

For å digitalisere bygg- og anleggsnæringen må informasjon om produktets egenskaper kunne distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer - og følge gjennom hele produktets livsløp. Alle produkter skal tilfredsstille krav satt i standarder, lover og regler og av markedet.

  • 01. Jan 0001

om VVPs ENERGI-forum

VVPs ENERGI-forum er et dialogforum for VVP medlemmer med slik interesse.

  • 01. Jan 0001

om VVPs LOGISTIKK-forum

Ved behov meldt av medlem eller administrasjonen kalles det til møte i VVPs LOGISTIKK-forum

  • 01. Jan 0001

VVS-forum

Møte ikke berammet. Mottar gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere.

  • 01. Jan 0001

Møte om VA-TOUR NORGE 2020 og VA-TOUR NORD-NORGE 2021

Møte ikke berammet. Mottar svært gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere.

  • 01. Jan 0001

ENERGI-forum

Møte ikke berammet. Mottar gjerne innspill til aktuelle tema og foredragsholdere.