Fokus på:

 • Bransjen utfordres i økende grad
  • Installasjonene blir stadig mer kompliserte
 • Produsentene utfordres i økende grad
  • Stadig strengere krav til digitalt tilgjengelig dokumenterte løsninger og produkter
   Tilgjengelighet er i ferd med å forandre ALT og bli forretningskritisk
   • Maskiner leser maskiner (API)
   • Smart automatisert publisering i alle kanaler - samtidig (PIM)
   • Bransjestandarder med egenskaper på alle produkter (ETIM)
   • Miljødeklarasjon (EPD)
   • Med mer
  • Komplekse og til dels ensidige avtaler som legger stadig større ansvar på leverandør/produsent
  • Felles front mot kostbare messer med tvilsom kost/nytte-verdi
 • 8 BUD for etikk og god samhandling i VA og VVS bransjen
  • Vi trenger å få innarbeidet 8 bud også hos kjedene.
   undefined
 • VVP tilbyr
  • Bredere kontaktnett i bransjen
   • Dypere og bredere bransjeinnsikt
  • Et kontaktpunkt mot myndigheter og organisasjoner
  • Påvirke VVPs prioriteringer og handlinger
  • Delta i VVPs aktiviteter (medlemfora, medlemsmøter, interessegrupper og prosjekt)
  • Ta del i og motta bransjetilpassede rapporter og statistikker
  • Juridisk rådgivning i større saker som berører produsentleddet
  • Ønske om å påvirke og å gjøre mer 
   • Sammen i VVP oppnås mer for mindre